Thêm bạn
chungduan

Tham gia 1 Năm trước

Bài đăng
Các gói vay tại ngân hàng có mức lãi suất vay vốn khác nhau tùy theo quy định từng thời kỳ của mỗi đơn vị. Ngoài mức lãi suất công bố, lãi suất thực tế khi khách hàng vay vốn còn tùy thuộc vào các yếu tố. Vì vậy để lựa chọn ngân hàng cho vay lãi suất...