Thêm bạn
Tiến

Tham gia 1 Năm trước

Bài đăng
Theo khảo sát sơ bộ, hầu hết khách hàng đều cho rằng không thích các shop ẩn giá, nếu không phải đặc biệt yêu thích sản phẩm họ sẽ không comment hay inbox hỏi giá. Vậy đâu mới là cách bán hàng online hiệu quả trên Facebook? Và vì sao nhiều shop...