Thêm bạn
junie

Tham gia 13 ngày trước

Bài đăng

junie 13 ngày trước
Nhà cung cấp là gì, nhà bán sỉ là như thế nào?Nhà cung cấp được hiểu là một tập thể hay một cá nhân đảm nhận việc cung ứng các loại hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho các doanh nghiệp. Hay có thể hiểu họ là những người cung cấp các sự cần thiết như máy...