Logo Cung Cấp
Doanh nghiệp mới cập nhật tại Lào Cai
 • Công Ty TNHH Ngần Anh

  MST: 5300783456 - Ngày cấp: 14/07/2020
  Phường Nam Cường - Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
  Ngành nghề chính: Hoàn thiện công trình xây dựng

 • Công Ty CP Tiến Thành Lc

  MST: 5300783311 - Ngày cấp: 09/07/2020
  Phường Cốc Lếu - Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
  Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

 • Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu Thành Đạt.

  MST: 5300783181 - Ngày cấp: 08/07/2020
  Phường Cốc Lếu - Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
  Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

 • Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Nguyên

  MST: 5300783199 - Ngày cấp: 08/07/2020
  Phường Bắc Cường - Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
  Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

 • Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu Hoàng Bách

  MST: 5300783079 - Ngày cấp: 03/07/2020
  Phường Duyên Hải - Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
  Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp

 • Công Ty TNHH Mtv Nam Quân Hưng

  MST: 5300782808 - Ngày cấp: 30/06/2020
  Phường Cốc Lếu - Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
  Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

 • Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 34

  MST: 5300782815 - Ngày cấp: 30/06/2020
  Phường Lào Cai - Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
  Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

 • Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Mạnh Huy

  MST: 5300782445 - Ngày cấp: 24/06/2020
  Phường Cốc Lếu - Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
  Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

 • Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Lacas

  MST: 5300782082 - Ngày cấp: 16/06/2020
  Phường Duyên Hải - Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
  Ngành nghề chính: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

 • Công Ty TNHH Tổng Hợp Đình Phúc

  MST: 5300782117 - Ngày cấp: 16/06/2020
  Phường Cốc Lếu - Thành Phố Lào Cai - Lào Cai

 • Công Ty TNHH Tm & Dịch Vụ An Toàn Ktl

  MST: 5300781233 - Ngày cấp: 29/05/2020
  Phường Lào Cai - Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
  Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bl

  MST: 5300781219 - Ngày cấp: 29/05/2020
  Phường Duyên Hải - Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
  Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

 • Công Ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Khánh Hà

  MST: 5300781201 - Ngày cấp: 29/05/2020
  Xã Tân An - Huyện Văn Bàn - Lào Cai
  Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Xnk Minh Quân

  MST: 5300781184 - Ngày cấp: 28/05/2020
  Phường Duyên Hải - Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
  Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

 • Công Ty TNHH Vạn Khánh Trường

  MST: 5300781152 - Ngày cấp: 28/05/2020
  Phường Cốc Lếu - Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
  Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét