Logo Cung Cấp
Doanh nghiệp mới cập nhật tại Quảng Nam
 • Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Phúc Khang

  MST: 4001223334 - Ngày cấp: 15/01/2021
  Phường Cẩm Châu - Thành Phố Hội An - Quảng Nam
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ da lông thú

 • Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Cic Care

  MST: 4001223327 - Ngày cấp: 15/01/2021
  Phường Cẩm An - Thành Phố Hội An - Quảng Nam
  Ngành nghề chính: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Công Ty TNHH Mtv Giấy Quảng Nam

  MST: 4001223341 - Ngày cấp: 15/01/2021
  Thị Trấn Núi Thành - Huyện Núi Thành - Quảng Nam
  Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

 • Công Ty TNHH Khánh Sâm

  MST: 4001223119 - Ngày cấp: 09/01/2021
  Phường An Xuân - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam
  Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

 • Công Ty TNHH Vận Tải Phúc Hà

  MST: 4001223006 - Ngày cấp: 08/01/2021
  Xã Điện Thắng Nam - Thị Xã Điện Bàn - Quảng Nam
  Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

 • Công Ty TNHH Long Thành Quảng Nam

  MST: 4001223013 - Ngày cấp: 08/01/2021
  Phường An Mỹ - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam

 • Công Ty TNHH Du Lịch Vận Tải Thảo Nguyên Xanh

  MST: 4001222972 - Ngày cấp: 08/01/2021
  Phường Điện Nam Bắc - Thị Xã Điện Bàn - Quảng Nam
  Ngành nghề chính: Vận tải hành khách đường bộ khác

 • Công Ty TNHH Tmdv Phan Lê

  MST: 4001222965 - Ngày cấp: 08/01/2021
  Phường An Xuân - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam
  Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

 • Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Khánh Minh

  MST: 4001222997 - Ngày cấp: 08/01/2021
  Xã Điện Hồng - Thị Xã Điện Bàn - Quảng Nam
  Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

 • Công Ty TNHH Thương Mại Ce.no Việt Nam

  MST: 4001223020 - Ngày cấp: 08/01/2021
  Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
  Ngành nghề chính: Dịch vụ đóng gói

 • Công Ty TNHH Gỗ Lê Phương

  MST: 4001222718 - Ngày cấp: 04/01/2021
  Xã Duy Thành - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
  Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

 • Công Ty TNHH Mtv Lê Phước Lộc

  MST: 4001222700 - Ngày cấp: 04/01/2021
  Xã Bình Nam - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

 • Công Ty TNHH Xây Dựng Tmdv Trung Kiên

  MST: 4001222404 - Ngày cấp: 25/12/2020
  Thị Trấn Nam Phước - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

 • Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Và Spa Đại Phú Quý

  MST: 4001222394 - Ngày cấp: 25/12/2020
  Phường Vĩnh Điện - Thị Xã Điện Bàn - Quảng Nam
  Ngành nghề chính: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)

 • Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Làng Hạnh Phúc

  MST: 4001222316 - Ngày cấp: 24/12/2020
  Phường Cẩm Châu - Thành Phố Hội An - Quảng Nam
  Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê