Logo Cung Cấp
Doanh nghiệp mới cập nhật tại Sóc Trăng
 • Công Ty TNHH Tm Xd Ncd

  MST: 2200779098 - Ngày cấp: 03/07/2020
  Thị Trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
  Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Công Ty TNHH 69s

  MST: 2200778778 - Ngày cấp: 02/07/2020
  Phường 3 - Thành Phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

 • Công Ty TNHH Tm Xd Bích Ngân

  MST: 2200778866 - Ngày cấp: 29/06/2020
  Phường 7 - Thành Phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

 • Công Ty TNHH Tm Xd Thanh Tâm

  MST: 2200778841 - Ngày cấp: 29/06/2020
  Phường 7 - Thành Phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

 • Công Ty TNHH Tm Xd Trung Tiến

  MST: 2200778859 - Ngày cấp: 29/06/2020
  Phường 7 - Thành Phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

 • Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Xây Dựng Nguyễn Quang

  MST: 2200778305 - Ngày cấp: 16/06/2020
  Xã Thạnh Thới Thuận - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng

 • Công Ty TNHH Mtv Huỳnh Phát

  MST: 2200777534 - Ngày cấp: 29/05/2020
  Phường 6 - Thành Phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
  Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

 • Công Ty TNHH Xăng Dầu Sông Trăng

  MST: 2200777598 - Ngày cấp: 29/05/2020
  Xã Thạnh Thới An - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng
  Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

 • Công Ty TNHH Bia - Nước Giải Khát An Thành

  MST: 2200777573 - Ngày cấp: 29/05/2020
  Thị Trấn Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
  Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Công Ty TNHH Nhà Sách Khải Nguyên

  MST: 2200777478 - Ngày cấp: 28/05/2020
  Phường 2 - Thành Phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
  Ngành nghề chính: Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Công Ty TNHH Mtv Minh Thư

  MST: 2200777439 - Ngày cấp: 25/05/2020
  Thị Trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
  Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

 • Công Ty TNHH Cường Mỹ Hoa

  MST: 2200777358 - Ngày cấp: 22/05/2020
  Phường 1 - Thành Phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
  Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

 • Công Ty TNHH Xăng Dầu Quý

  MST: 2200777372 - Ngày cấp: 22/05/2020
  Thị Trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
  Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

 • Công Ty TNHH Tm Dv Gia Đạt

  MST: 2200777340 - Ngày cấp: 22/05/2020
  Xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng
  Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

 • Công Ty TNHH Mtv Nguyễn Tuấn

  MST: 2200777252 - Ngày cấp: 20/05/2020
  Thị Trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
  Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống