Logo Cung Cấp

Australia

Thông tin về quốc gia Australia

Từ viết tắt tiêu chuẩn (ISO) của quốc gia Australia là: AU

Mã tiền tệ của Australia là: AUD

Tên loại tiền tệ của Australia là: Dollar

Mã vùng điện thoại quốc gia Australia là: 61

Lá cờ quốc gia Australia

8 thành phố thuộc quốc gia Australia
Australian Capital Territory New South Wales Northern Territory Queensland South Australia Tasmania Victoria Western Australia
Trên đây là những thông tin cơ bản mô tả về quốc gia Australia mà trên hệ thống Cung Cấp của chúng tôi đã thu thập được. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về Australia ở nhiều nguồn khác trên Internet, hoặc đóng góp nội dung cho Australia để cho nó trở nên phong phú và đầy đủ hơn bằng cách để lại một lời bình luận hoặc gửi một thông điệp liên hệ với chúng tôi.
Các từ khóa ở Australia
Địa chỉ Ip ở Australia