Logo Cung Cấp

United States

Thông tin về quốc gia United States

Từ viết tắt tiêu chuẩn (ISO) của quốc gia United States là: US

Mã tiền tệ của United States là: USD

Tên loại tiền tệ của United States là: Dollar

Mã vùng điện thoại quốc gia United States là: 1

Lá cờ quốc gia United States

51 thành phố thuộc quốc gia United States
Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware District of Columbia Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming
Trên đây là những thông tin cơ bản mô tả về quốc gia United States mà trên hệ thống Cung Cấp của chúng tôi đã thu thập được. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về United States ở nhiều nguồn khác trên Internet, hoặc đóng góp nội dung cho United States để cho nó trở nên phong phú và đầy đủ hơn bằng cách để lại một lời bình luận hoặc gửi một thông điệp liên hệ với chúng tôi.
Các từ khóa ở United States
 • application Số lượt xem: 0 - Ngày khởi tạo: 4 tháng trước - Cập nhật lần cuối: 4 tháng trước - Số lượng từ: 1 - Ngôn ngữ: English - Quốc gia: United States
 • clock Số lượt xem: 0 - Ngày khởi tạo: 4 tháng trước - Cập nhật lần cuối: 4 tháng trước - Số lượng từ: 1 - Ngôn ngữ: English - Quốc gia: United States
 • device Số lượt xem: 0 - Ngày khởi tạo: 4 tháng trước - Cập nhật lần cuối: 4 tháng trước - Số lượng từ: 1 - Ngôn ngữ: English - Quốc gia: United States
 • air-conditioner Số lượt xem: 0 - Ngày khởi tạo: 4 tháng trước - Cập nhật lần cuối: 4 tháng trước - Số lượng từ: 1 - Ngôn ngữ: English - Quốc gia: United States
 • fridge Số lượt xem: 0 - Ngày khởi tạo: 4 tháng trước - Cập nhật lần cuối: 4 tháng trước - Số lượng từ: 1 - Ngôn ngữ: English - Quốc gia: United States
 • camera 360 Số lượt xem: 0 - Ngày khởi tạo: 4 tháng trước - Cập nhật lần cuối: 4 tháng trước - Số lượng từ: 2 - Ngôn ngữ: English - Quốc gia: United States
 • camera apps Số lượt xem: 0 - Ngày khởi tạo: 4 tháng trước - Cập nhật lần cuối: 4 tháng trước - Số lượng từ: 2 - Ngôn ngữ: English - Quốc gia: United States
 • camera online Số lượt xem: 0 - Ngày khởi tạo: 4 tháng trước - Cập nhật lần cuối: 4 tháng trước - Số lượng từ: 2 - Ngôn ngữ: English - Quốc gia: United States
 • camera translator Số lượt xem: 0 - Ngày khởi tạo: 4 tháng trước - Cập nhật lần cuối: 4 tháng trước - Số lượng từ: 2 - Ngôn ngữ: English - Quốc gia: United States
 • camera autofocusing Số lượt xem: 0 - Ngày khởi tạo: 4 tháng trước - Cập nhật lần cuối: 4 tháng trước - Số lượng từ: 2 - Ngôn ngữ: English - Quốc gia: United States
 • download videos Số lượt xem: 0 - Ngày khởi tạo: 4 tháng trước - Cập nhật lần cuối: 4 tháng trước - Số lượng từ: 2 - Ngôn ngữ: English - Quốc gia: United States
 • downloader Số lượt xem: 0 - Ngày khởi tạo: 4 tháng trước - Cập nhật lần cuối: 4 tháng trước - Số lượng từ: 1 - Ngôn ngữ: English - Quốc gia: United States
 • download movies Số lượt xem: 0 - Ngày khởi tạo: 4 tháng trước - Cập nhật lần cuối: 4 tháng trước - Số lượng từ: 2 - Ngôn ngữ: English - Quốc gia: United States
 • download manager Số lượt xem: 0 - Ngày khởi tạo: 4 tháng trước - Cập nhật lần cuối: 4 tháng trước - Số lượng từ: 2 - Ngôn ngữ: English - Quốc gia: United States
 • download movies free Số lượt xem: 0 - Ngày khởi tạo: 4 tháng trước - Cập nhật lần cuối: 4 tháng trước - Số lượng từ: 3 - Ngôn ngữ: English - Quốc gia: United States
Địa chỉ Ip ở United States