Logo Cung Cấp

Foreholte.nl

Cung cấp thông tin tên miền foreholte.nl. Kiểm tra thứ hạng tên miền và thông tin đăng ký, ngày hết hạn của tên miền. Thông tin website mà tên miền đang sử dụng. Thông tin server và vị trí địa lý server đang được sử dụng.
Lưu ý: Dưới đây là thông tin tham khảo ước tính. Thông tin tên miền có thể thay đổi và cập nhật mới liên tục.

Ngày cập nhật gần nhất: 02/08/2020


Số lượt xem 3

Tiêu đề Home | Van harte welkom bij V.V. Foreholte
Mô tả De website van, voor en door de leden. Wij hopen dat u de informatie kunt vinden die u zoekt. Mocht dit niet het geval zijn laat het ons dan weten.
Từ khóa N/A
Hình ảnh https://www.foreholte.nl/wp-content/uploads/2019/07/logo-512-512.png
Địa chỉ ip 82.94.253.108
https support There is support

Thông tin header

 • HTTP/1.1 200 OK
 • Server: nginx/1.18.0
 • Content-Type: text/html; charset=UTF-8
 • Vary: Accept-Encoding
 • Set-Cookie: url=http%3A%2F%2Fforeholte.nl%2F; expires=Sat, 01-Aug-2020 22:18:34 GMT; Max-Age=3600; path=/; domain=.foreholte.nl
 • Link: ; rel="https://api.w.org/"
 • Link: ; rel=shortlink
 • Set-Cookie: PHPSESSID=4v7klgafom8mjp6ve7ktf65tc1; path=/
 • Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
 • Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
 • Pragma: no-cache
 • Date: Sat, 01 Aug 2020 21:22:16 GMT
 • Connection: close
 • X-Age: 220
 • X-Served-By: sportlink159
 • X-Cache: HIT
 • X-Cache-Hits: 2

Thông tin DNS

Host Type Class TTL Extra
foreholte.nl NS IN 86400 Target: ns5.be
foreholte.nl MX IN 300 Target: foreholte-nl.mail.protection.outlook.com
foreholte.nl SOA IN 3600
foreholte.nl TXT IN 300 Txt: MS=ms16920845
foreholte.nl NS IN 86400 Target: ns0.nl
foreholte.nl TXT IN 300 Txt: v=spf1 a include:spf.protection.outlook.com ip4:145.128.160.239 -all
foreholte.nl A IN 300 ip: 82.94.253.108
foreholte.nl NS IN 86400 Target: ns11.net