Logo Cung Cấp

Kland.com.vn

Cung cấp thông tin tên miền kland.com.vn. Kiểm tra thứ hạng tên miền và thông tin đăng ký, ngày hết hạn của tên miền. Thông tin website mà tên miền đang sử dụng. Thông tin server và vị trí địa lý server đang được sử dụng.
Lưu ý: Dưới đây là thông tin tham khảo ước tính. Thông tin tên miền có thể thay đổi và cập nhật mới liên tục.

Ngày cập nhật gần nhất: 02/08/2020


Số lượt xem 2

Tiêu đề KLAND GỬI TRỌN NIỀM TIN
Mô tả IC SOFT
Từ khóa IC SOFT
Hình ảnh N/A
Địa chỉ ip 103.3.252.183
https support Not support

Thông tin header

  • HTTP/1.1 200 OK
  • Cache-Control: private
  • Content-Type: text/html; charset=utf-8
  • Server: Microsoft-IIS/8.5
  • X-AspNet-Version: 4.0.30319
  • X-AspNetMvc-Version: 4.0
  • X-Powered-By: ASP.NET
  • Date: Sat, 01 Aug 2020 21:22:58 GMT
  • Connection: close
  • Content-Length: 26417

Thông tin DNS

Host Type Class TTL Extra
kland.com.vn TXT IN 300 Txt: google-site-verification=bAVCydzLc3LRe19Ip0-1kNU6toTIAGTjwEsuSR3IYnI
kland.com.vn MX IN 300 Target: ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM
kland.com.vn SOA IN 3600
kland.com.vn MX IN 300 Target: ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM
kland.com.vn TXT IN 300 Txt: v=spf1 include:_spf.google.com ~all.
kland.com.vn MX IN 300 Target: ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM
kland.com.vn NS IN 3600 Target: ns1.zonedns.vn
kland.com.vn MX IN 300 Target: ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM
kland.com.vn NS IN 3600 Target: ns3.zonedns.vn
kland.com.vn NS IN 3600 Target: ns2.zonedns.vn
kland.com.vn A IN 3600 ip: 103.3.252.183
kland.com.vn MX IN 300 Target: ASPMX.L.GOOGLE.COM