Logo Cung Cấp

Travelhotels.co.il

Cung cấp thông tin tên miền travelhotels.co.il. Kiểm tra thứ hạng tên miền và thông tin đăng ký, ngày hết hạn của tên miền. Thông tin website mà tên miền đang sử dụng. Thông tin server và vị trí địa lý server đang được sử dụng.
Lưu ý: Dưới đây là thông tin tham khảo ước tính. Thông tin tên miền có thể thay đổi và cập nhật mới liên tục.

Ngày cập nhật gần nhất: 02/08/2020


Xếp hạng ở thế giới:

736,850

Xếp hạng ở quốc gia: Israel

3,447

Số lượt xem 2

Tiêu đề Travel Hotels - Hotels in the Galilee
Mô tả N/A
Từ khóa N/A
Hình ảnh N/A
Địa chỉ ip 104.26.15.163
https support There is support

Thông tin header

 • HTTP/1.1 301 Moved Permanently
 • Date: Sat, 01 Aug 2020 21:20:34 GMT
 • Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
 • Connection: close
 • Set-Cookie: __cfduid=dd6fae3121e84ddd913254c8e6473f6411596316833; expires=Mon, 31-Aug-20 21:20:33 GMT; path=/; domain=.travelhotels.co.il; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure
 • Location: https://www.travelhotels.co.il/
 • Cache-Control: max-age=172800
 • Expires: Mon, 03 Aug 2020 21:20:34 GMT
 • X-XSS-Protection: 1; mode=block
 • X-Content-Type-Options: nosniff
 • X-Nginx-Cache-Status: MISS
 • X-Server-Powered-By: Engintron
 • CF-Cache-Status: DYNAMIC
 • cf-request-id: 044d7eef1a00001a2a91202200000001
 • Expect-CT: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
 • Server: cloudflare
 • CF-RAY: 5bc29a91ca841a2a-SIN
 • HTTP/1.1 301 Moved Permanently
 • Date: Sat, 01 Aug 2020 21:20:35 GMT
 • Content-Type: text/html; charset=UTF-8
 • Connection: close
 • Set-Cookie: __cfduid=de201165cc025459cc73c15ac5a972cd71596316834; expires=Mon, 31-Aug-20 21:20:34 GMT; path=/; domain=.travelhotels.co.il; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure
 • Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
 • Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
 • Pragma: no-cache
 • Vary: Accept-Encoding
 • Set-Cookie: PHPSESSID=1n4jdnovnpfrdce7ueh9d9h1ojg1hvigclspv8c45rv1ak3muja1; path=/
 • Location: https://www.travelhotels.co.il/eng
 • X-UA-Compatible: IE=edge
 • Strict-Transport-Security: max-age=31536000
 • X-XSS-Protection: 1; mode=block
 • X-Content-Type-Options: nosniff
 • X-Nginx-Cache-Status: EXPIRED
 • X-Server-Powered-By: Engintron
 • CF-Cache-Status: BYPASS
 • Set-Cookie: travelhotels_cookie_currency=ILS; expires=Sun, 01-Aug-2021 21:20:35 GMT; Max-Age=31536000; path=/
 • cf-request-id: 044d7ef31b0000dd3ac4bfa200000001
 • Expect-CT: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
 • Server: cloudflare
 • CF-RAY: 5bc29a982a6ddd3a-SIN
 • HTTP/1.1 301 Moved Permanently
 • Date: Sat, 01 Aug 2020 21:20:35 GMT
 • Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
 • Connection: close
 • Set-Cookie: __cfduid=d63f0ef704eddb46db303b72ec030d0291596316835; expires=Mon, 31-Aug-20 21:20:35 GMT; path=/; domain=.travelhotels.co.il; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure
 • Location: https://www.travelhotels.co.il/eng/
 • Cache-Control: max-age=172800
 • Expires: Mon, 03 Aug 2020 16:52:14 GMT
 • X-XSS-Protection: 1; mode=block
 • X-Content-Type-Options: nosniff
 • X-Nginx-Cache-Status: MISS
 • X-Server-Powered-By: Engintron
 • CF-Cache-Status: HIT
 • Age: 16101
 • cf-request-id: 044d7ef77a0000cbf441213200000001
 • Expect-CT: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
 • Server: cloudflare
 • CF-RAY: 5bc29a9f2d01cbf4-SIN
 • HTTP/1.1 200 OK
 • Date: Sat, 01 Aug 2020 21:20:37 GMT
 • Content-Type: text/html; charset=UTF-8
 • Connection: close
 • Set-Cookie: __cfduid=d58fba14587fdab0d3c6a3e8e2b514c0c1596316835; expires=Mon, 31-Aug-20 21:20:35 GMT; path=/; domain=.travelhotels.co.il; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure
 • Vary: Accept-Encoding
 • Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
 • Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
 • Pragma: no-cache
 • Vary: Accept-Encoding
 • Set-Cookie: PHPSESSID=16fn0vicbbt8u7upo1bvtomq28b9oho9k6feskqiufffhf8dmha0; path=/
 • X-UA-Compatible: IE=edge
 • Strict-Transport-Security: max-age=31536000
 • X-XSS-Protection: 1; mode=block
 • X-Content-Type-Options: nosniff
 • X-Nginx-Cache-Status: EXPIRED
 • X-Server-Powered-By: Engintron
 • CF-Cache-Status: BYPASS
 • Set-Cookie: travelhotels_cookie_currency=ILS; expires=Sun, 01-Aug-2021 21:20:36 GMT; Max-Age=31536000; path=/
 • cf-request-id: 044d7ef7970000a93abfafb200000001
 • Expect-CT: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
 • Server: cloudflare
 • CF-RAY: 5bc29a9f5bb9a93a-SIN

Thông tin DNS

Host Type Class TTL Extra
travelhotels.co.il AAAA IN 290 Ipv6: 2606:4700:20::ac43:45bc
travelhotels.co.il AAAA IN 290 Ipv6: 2606:4700:20::681a:fa3
travelhotels.co.il AAAA IN 290 Ipv6: 2606:4700:20::681a:ea3