Logo Cung Cấp

1.52.60.63

Số lượt xem 5

Thông tin địa chỉ Ip 1.52.60.63

Autonomous System (AS) Thuộc quyền quản lý bởi: AS18403 The Corporation for Financing & Promoting Technology

Dãy ip ở thành phố: Hanoi

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Internet Service Provider (ISP) Mã nhà cung cấp dịch vụ: FPTDYNAMICIP

Công ty cung cấp dịch vụ: FPT Telecom Company

Khu vực: HN

Vĩ độ trên bản đồ: 21.0278

Kinh độ trên bản đồ: 105.834

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo trên hệ thống: 2019-10-05 20:20:13

Ngày cập nhật gần nhất: 2019-10-22 15:00:07