Logo Cung Cấp

116.109.5.245

Số lượt xem 0

Thông tin địa chỉ Ip 116.109.5.245

Autonomous System (AS) Thuộc quyền quản lý bởi: AS24086 Viettel Corporation

Dãy ip ở thành phố: Ho Chi Minh City

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Internet Service Provider (ISP) Mã nhà cung cấp dịch vụ: Viettel Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: Viettel Group

Khu vực: SG

Vĩ độ trên bản đồ: 10.8142

Kinh độ trên bản đồ: 106.6438

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo trên hệ thống: 2019-12-13 11:40:19

Ngày cập nhật gần nhất: 2019-12-13 11:40:19

Các hoạt động gần đây nhất từ địa chỉ ip 116.109.5.245