Logo Cung Cấp

117.2.30.52

Số lượt xem 2

Thông tin địa chỉ Ip 117.2.30.52

Autonomous System (AS) Thuộc quyền quản lý bởi: AS7552 Viettel Group

Dãy ip ở thành phố: Hanoi

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Internet Service Provider (ISP) Mã nhà cung cấp dịch vụ: Viettel Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: HN

Vĩ độ trên bản đồ: 21.0278

Kinh độ trên bản đồ: 105.834

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo trên hệ thống: 2019-12-03 13:49:01

Ngày cập nhật gần nhất: 2020-06-04 11:04:52

Các hoạt động gần đây nhất từ địa chỉ ip 117.2.30.52