Logo Cung Cấp

117.7.96.13

Số lượt xem 1

Thông tin địa chỉ Ip 117.7.96.13

Autonomous System (AS) Thuộc quyền quản lý bởi: AS7552 Viettel Group

Dãy ip ở thành phố: Hanoi

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Internet Service Provider (ISP) Mã nhà cung cấp dịch vụ: Viettel Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: HN

Vĩ độ trên bản đồ: 21.0333

Kinh độ trên bản đồ: 105.85

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo trên hệ thống: 2019-12-03 14:57:57

Ngày cập nhật gần nhất: 2020-06-04 11:04:54

Các hoạt động gần đây nhất từ địa chỉ ip 117.7.96.13