Logo Cung Cấp

117.88.4.197

Số lượt xem 2

Thông tin địa chỉ Ip 117.88.4.197

Autonomous System (AS) Thuộc quyền quản lý bởi: AS4134 No.31,Jin-rong Street

Dãy ip ở thành phố: Nanjing

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Internet Service Provider (ISP) Mã nhà cung cấp dịch vụ: Chinanet

Công ty cung cấp dịch vụ: Chinanet JS

Khu vực: JS

Vĩ độ trên bản đồ: 32.0603

Kinh độ trên bản đồ: 118.797

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo trên hệ thống: 2019-12-03 13:32:37

Ngày cập nhật gần nhất: 2020-06-04 11:04:56