Logo Cung Cấp

124.129.109.166

Số lượt xem 19

Thông tin địa chỉ Ip 124.129.109.166

Autonomous System (AS) Thuộc quyền quản lý bởi: AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone

Dãy ip ở thành phố: Qingdao

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Internet Service Provider (ISP) Mã nhà cung cấp dịch vụ: CNC Group CHINA169 Shandong Province Network

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: SD

Vĩ độ trên bản đồ: 36.066

Kinh độ trên bản đồ: 120.3694

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo trên hệ thống: 2019-10-05 02:45:54

Ngày cập nhật gần nhất: 2019-11-28 09:08:43