Logo Cung Cấp

159.89.150.228

Số lượt xem 3

Thông tin địa chỉ Ip 159.89.150.228

Autonomous System (AS) Thuộc quyền quản lý bởi: AS14061 DigitalOcean, LLC

Dãy ip ở thành phố: Santa Clara

Quốc gia: United States

Mã quốc gia: US

Internet Service Provider (ISP) Mã nhà cung cấp dịch vụ: DigitalOcean, LLC

Công ty cung cấp dịch vụ: Digital Ocean

Khu vực: CA

Vĩ độ trên bản đồ: 37.3598

Kinh độ trên bản đồ: -121.981

Múi giờ (timezone): America/Los_Angeles

Ngày được tạo trên hệ thống: 2019-10-07 01:59:35

Ngày cập nhật gần nhất: 2019-11-13 22:57:09