Logo Cung Cấp

171.240.142.196

Số lượt xem 1

Thông tin địa chỉ Ip 171.240.142.196

Autonomous System (AS) Thuộc quyền quản lý bởi: AS7552 Viettel Group

Dãy ip ở thành phố: Ho Chi Minh City

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Internet Service Provider (ISP) Mã nhà cung cấp dịch vụ: VIETEL

Công ty cung cấp dịch vụ: Viettel Corporation

Khu vực: SG

Vĩ độ trên bản đồ: 10.8142

Kinh độ trên bản đồ: 106.6438

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo trên hệ thống: 2019-11-08 20:49:55

Ngày cập nhật gần nhất: 2019-11-08 22:55:32

Các hoạt động gần đây nhất từ địa chỉ ip 171.240.142.196
Lưu trữ trong tháng