Logo Cung Cấp

18.228.212.56

Số lượt xem 5

Thông tin địa chỉ Ip 18.228.212.56

Autonomous System (AS) Thuộc quyền quản lý bởi: AS16509 Amazon.com, Inc.

Dãy ip ở thành phố: São Paulo

Quốc gia: Brazil

Mã quốc gia: BR

Internet Service Provider (ISP) Mã nhà cung cấp dịch vụ: Amazon Technologies Inc.

Công ty cung cấp dịch vụ: AWS EC2 (sa-east-1)

Khu vực: SP

Vĩ độ trên bản đồ: -23.5505

Kinh độ trên bản đồ: -46.6333

Múi giờ (timezone): America/Sao_Paulo

Ngày được tạo trên hệ thống: 2019-10-13 22:38:12

Ngày cập nhật gần nhất: 2019-11-20 17:17:36

Lưu trữ trong tháng