Logo Cung Cấp

3.114.170.72

Số lượt xem 1

Thông tin địa chỉ Ip 3.114.170.72

Autonomous System (AS) Thuộc quyền quản lý bởi: AS16509 Amazon.com, Inc.

Dãy ip ở thành phố: Tokyo

Quốc gia: Japan

Mã quốc gia: JP

Internet Service Provider (ISP) Mã nhà cung cấp dịch vụ: Amazon Technologies Inc.

Công ty cung cấp dịch vụ: AWS EC2 (ap-northeast-1)

Khu vực: 13

Vĩ độ trên bản đồ: 35.6895

Kinh độ trên bản đồ: 139.692

Múi giờ (timezone): Asia/Tokyo

Ngày được tạo trên hệ thống: 2019-12-06 02:22:01

Ngày cập nhật gần nhất: 2020-06-04 11:06:16