Logo Cung Cấp

31.13.127.17

Số lượt xem 2

Thông tin địa chỉ Ip 31.13.127.17

Autonomous System (AS) Thuộc quyền quản lý bởi: AS32934 Facebook, Inc.

Dãy ip ở thành phố: Newark

Quốc gia: United States

Mã quốc gia: US

Internet Service Provider (ISP) Mã nhà cung cấp dịch vụ: Facebook, Inc.

Công ty cung cấp dịch vụ: Facebook Ireland Ltd

Khu vực: NJ

Vĩ độ trên bản đồ: 40.7357

Kinh độ trên bản đồ: -74.1724

Múi giờ (timezone): America/New_York

Ngày được tạo trên hệ thống: 2019-10-05 22:58:34

Ngày cập nhật gần nhất: 2019-10-06 07:46:04