Logo Cung Cấp

66.220.149.62

Số lượt xem 8

Thông tin địa chỉ Ip 66.220.149.62

Autonomous System (AS) Thuộc quyền quản lý bởi: AS32934 Facebook, Inc.

Dãy ip ở thành phố: Newark

Quốc gia: United States

Mã quốc gia: US

Internet Service Provider (ISP) Mã nhà cung cấp dịch vụ: Facebook, Inc.

Công ty cung cấp dịch vụ: Facebook, Inc.

Khu vực: NJ

Vĩ độ trên bản đồ: 40.7357

Kinh độ trên bản đồ: -74.1724

Múi giờ (timezone): America/New_York

Ngày được tạo trên hệ thống: 2019-10-07 22:28:41

Ngày cập nhật gần nhất: 2020-06-15 11:03:52