Logo Cung Cấp
Thực hiện hiệu quả chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' nông thôn mới

Thực hiện hiệu quả chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' nông thôn mới

1 năm trước cadn.com.vn

ĐÀ NẴNG- Trong 2 ngày 18, 19-12, HĐND H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 10 để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019.


ĐÀ NẴNG- Trong 2 ngày 18, 19-12, HĐND H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 10 để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019.

Trong năm 2019, công tác an sinh xã hội trên địa bàn Hòa Vang được bảo đảm, hoàn thành sửa chữa, xây mới 187 nhà cho gia đình chính sách (đạt 112,6%); giảm 680 hộ nghèo; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 2.250 lao động; thu nhập bình quân đầu người đạt 49,18 triệu đồng/năm... Sau khi hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2015, huyện tiếp tục rà soát, nâng chất các tiêu chí giai đoạn 2016-2020; đề nghị TP thẩm tra, công nhận lại chuẩn NTM đối với 9/11 xã vào cuối năm nay. Bên cạnh những mặt tích cực thì việc hiệu quả và sản phẩm từ các mô hình sản xuất nông nghiệp chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư; công tác quản lý đất đai, khoáng sản chưa đạt yêu cầu; một số ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ còn thiếu quyết liệt, kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm...

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện cũng thảo luận bàn các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 11,2% so với năm 2019; tổng thu ngân sách Nhà nước tăng từ 5-10% dự toán TP giao; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng/năm; giảm 882 hộ nghèo theo chuẩn mới của TP giai đoạn 2019-2023... Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" NTM giai đoạn 2018-2020, phấn đấu có ít nhất 5 sản phẩm OCOP đạt 3 sao được công nhận.

V.H