Logo Cung Cấp
Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế: Lấy khách hàng làm động lực để phát triển

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế: Lấy khách hàng làm động lực để phát triển

1 năm trước tapchicongthuong.vn

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) có vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và đời sống nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Công ty luôn nỗ lực phấn đấu hết mình để đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của khách hàng với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn.


Trụ sở chính Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

Với mục tiêu xây dựng niềm tin, sự tín nhiệm bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) cam kết với mọi đối tác sẽ luôn đảm bảo chất lượng là mục tiêu hàng đầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Với khẩu hiệu: “Lấy khách hàng làm động lực để phát triển”, Công ty phấn đấu với tinh thần chuyên nghiệp và trách nhiệm, cam kết giữ vững ổn định nguồn diện, luôn cung cấp đủ điện với chất lượng đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt, an ninh quốc phòng và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, toàn thể cán bộ, công nhân lao động (CBCN-LĐ) PC Thừa Thiên Huế luôn nỗ lực công hiến và trí tuệ để giải quyết công việc hiệu quả nhằm đem lại lợi ích và sự hài lòng cho khách hàng.

Tập thể cán bộ công nhân, người lao động trước trụ sở Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

Trong các năm qua, cùng với sự quyết tâm cao của tập thể, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCN-LĐ, PC Thừa Thiên Huế đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo cung cấp điện cho các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các kỳ thi... diễn ra tại địa phương; đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất nhất là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Công ty đã có nhiều đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất được đưa vào áp dụng phục vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị làm lợi cho Nhà nước vài trăm triệu đồng.

Người lao động PC Thừa Thiên Huế kéo và lắp dây điện trên cao

Trong năm 2019, Công ty đã triển khai đồng bộ rất nhiều giải pháp, ứng dụng các thành quả của cuộc Cách mạng KHCN 4.0: nâng cấp hệ thống SCADA-DMS để nâng cao năng lực vận hành lưới điện, tính toán trào lưu công suất nhằm xây dựng các phương thức vận hành, kết lưới tối ưu; 11/11 trạm biến áp 110kV trên địa bàn đã vận hành ở chế độ không người trực; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý tài sản lưới điện phục vụ công tác quản lý vận hành và đầu tư, cải tạo lưới điện; kết nối liên thông văn bản từ các cấp chính quyền tại địa phương; triển khai cung cấp các dịch vụ điện trên cổng dịch vụ công của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Nâng cao tỷ lệ sử dụng công tơ điện tử 90% đến hết năm 2019 nhằm tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc của CBCN-LĐ Công ty, minh bạch trong vấn đề công suất tiêu thụ hàng tháng và hóa đơn của khách hàng; Ứng dụng triệt để công nghệ sửa chữa nóng lưới điện (Hotline) trong công tác bảo trì, sửa chữa, đấu nối mới các công trình lưới điện...

Một hình ảnh đẹp trên cao của những người công nhân ngành Điện

Công ty luôn thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nơi doanh nghiệp đóng và đảm bảo an toàn doanh nghiệp; Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể vững mạnh; Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Sau gần 45 năm xây dựng và trưởng thành, PC Thừa Thiên Huế không ngừng phát triển lớn mạnh về mô hình tổ chức, qui mô tài sản lưới điện, nguồn nhân lực, chất lượng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Với nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCN-LĐ toàn Công ty; sự chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung; sự hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền địa phương, PC Thừa Thiên Huế quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung cấp điện ổn định trên địa bàn, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội – văn hóa, quốc phòng an ninh và đời sống nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

PC Thừa Thiên Huế ra quân đầu năm: Di dời lưới điện để mở rộng quốc lộ 1A