Logo Cung Cấp
Viễn cảnh Trái Đất quay ngược

Viễn cảnh Trái Đất quay ngược

1 năm trước news.zing.vn

Sự quay ngược của Trái Đất được gọi là chuyển động nghịch. Nó làm thay đổi khí hậu, góp phần ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu.