Logo Cung Cấp
TP Hồ Chí Minh: Sở Giáo dục phải làm việc với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về vụ nhận tiền thù lao

TP Hồ Chí Minh: Sở Giáo dục phải làm việc với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về vụ nhận tiền thù lao

1 năm trước kinhtedothi.vn

Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh – Hà Phước Thắng vừa ký thông báo, kết luận của Thường trực UBND Thành phố sau khi nghe báo cáo giải trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về vụ nhận thù lao của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.


Căn cứ vào thông báo này, trong ngày 18/12, Sở Giáo dục phải có báo cáo, giải trình đầy đủ về những nội dung có liên quan đến vụ việc này. Đồng thời, Sở còn phải làm việc lại với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam để xác định những nội dung mà báo chí phản ánh.

Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức họp báo, thông tin đến báo chí các nội dung có liên quan đến vụ việc này.

Văn bản chỉ đạo của Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh – Hà Phước Thắng đã ký thông báo, kết luận của Thường trực UBND Thành phố sau khi nghe báo cáo giải trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về vụ nhận thù lao của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trước đó, trong ngày 13/12 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã chủ trì buổi họp tập thể Thường trực UBND TP về nghe báo cáo giải trình của Sở GD&ĐT về các bài báo liên quân việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chi thù lao cho cán bộ, chuyên viên Sở GD&ĐT.

Sau khi nghe ý kiến các đơn vị dự họp, Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh kết luận và chỉ đạo Sở GD&ĐT báo cáo, giải trình đầy đủ các nội dung liên quan Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chi thù lao cho cán bộ, chuyên viên sở này.

Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh làm việc với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xác định rõ các nôi dung báo chí phản ánh về vấn đề nêu trên, báo cáo Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, Thường trực Thành ủy

Thường trực giao Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin vấn đề liên quan đến cơ quan báo chí.

YÊN NỘI