Logo Cung Cấp
Thanh Hóa: 10 xã, phường không còn hộ nghèo

Thanh Hóa: 10 xã, phường không còn hộ nghèo

1 năm trước baodansinh.vn

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), hiện trên địa bàn thành phố có 10 xã, phường không còn hộ nghèo.


Theo đó, 10 xã, phường không còn hộ nghèo của thành phố Thanh Hóa gồm: Điện Biên, Ba Đình, Trường Thi, Lam Sơn, Ngọc Trạo, Đông Vệ, Đông Sơn và các xã gồm: Đông Tân, Đông Hưng, Quảng Thịnh.

Có được kết quả trên là do năm qua, thành phố đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được vay tín dụng phát triển sản xuất.

Cụ thể, riêng năm 2019, thành phố Thanh Hóa đã đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho trên 29.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 84%. Nhiều lao động thuộc các hộ nghèo, cận nghèo được đào tạo có việc làm và có thu nhập ổn định.

Hiện thành phố Thanh Hóa chỉ còn 397 hộ nghèo chiếm 0,4%, 1.158 hộ cận nghèo, chiếm 1,16%.

HOÀNG MINH