Logo Cung Cấp
Cục Báo chí tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin

Cục Báo chí tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin

1 năm trước www.qdnd.vn

Ngày 19-12, tại TP Đà Nẵng, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội nghị tập huấn 'Nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin' đến các cơ quan báo chí trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.


Tại hội nghị, các đại biểu nghe các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia công nghệ thông tin báo cáo, trao đổi, thảo luận một số nội dung cơ bản về việc đảm bảo an toàn thông tin. Cụ thể là các chuyên đề: tổng quan về không gian mạng, xu hướng phát triển không gian mạng và nguy cơ mất an toàn thông tin; hành lang pháp lý về an toàn thông tin, các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến an toàn thông tin; kỹ năng tự bảo đảm an toàn thông tin cho cá nhân.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Khắc Lợi, Phó cục trưởng Cục Báo chí cho biết, để nâng cao nhận thức về việc đảm bảo an toàn thông tin, qua hội nghị, Cục Báo chí mong muốn các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các cơ quan báo chí sẽ là những nhân tố quan trọng trong việc tuyên truyền, định hướng; nâng cao nhận thức, chia sẻ và lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng về an toàn, an ninh mạng thông qua các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về an toàn thông tin trên không gian mạng. Mỗi cơ quan, tổ chức cần xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách, nâng cao năng lực tự tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGÂN