Logo Cung Cấp
Quảng Trị: Thực hiện thỏa thuận về việc giải quyết các vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú

Quảng Trị: Thực hiện thỏa thuận về việc giải quyết các vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú

1 năm trước www.phapluatplus.vn

Ngày 19/12/2019, tại Quảng Trị diễn ra Hội nghị tổng kết về thực hiện thỏa thuận giữa tỉnh Quảng Trị và 2 tỉnh của Lào là Savannakhet và Salavan.


Hội nghị tổng kết, thực hiện thỏa thuận về việc giải quyết các vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam và Lào giữa tỉnh Quảng Trị và và 2 tỉnh của Lào là Savannakhet, Salavan.

Hình ảnh diễn ra tại Hội nghị thỏa thuận giữa đại diện tỉnh Quảng Trị và đại diện tỉnh Savannakhet, tỉnh Salavan.

Ông Hà Sỹ Đồng, (người đứng giữa) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng ngài Phô-xay Xay-nha-xon, Phó tỉnh Trưởng tỉnh Savannakhet và ngài Phu-thông Khăm-ma-ny-vông, Phó tỉnh Trưởng tỉnh Salavan.

Trên thực tế, các trường hợp người di cư tự do và kết hôn không giá thú phần lớn cư trú tại biên giới và vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, điều kiện kinh tế chưa phát triển, đại đa số chỉ nói tiếng dân tộc không nói được tiếng Việt và tiếng Lào nên việc điều tra khảo sát còn gặp nhiều khó khăn. Một số trường hợp khai thiếu trung thực ở bên Lào đã lấy vợ/chồng nhưng về Việt Nam lại lấy vợ/chồng khác cần xác minh lại tại nước bạn Lào hoặc ngược lại.

Thỏa thuận giải quyết các vấn đề về di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt nam và Lào, là văn kiện pháp lý quan trọng, giúp các cơ quan chức năng 2 nước hợp tác nhằm hạn chế, giảm thiểu và triệt tiêu những vấn đề tiêu cực về di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới 2 nước, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân 2 nước, người dân hai bên biên giới, không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn đáp ứng yêu cầu lâu dài, là công tác tổng hợp liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều lực lượng từ Trung ương đến địa phương hai nước.

Vì vậy, việc thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nói chung và 3 tỉnh Quảng Trị, Savannakhet, Salavan về di cư tự do và kết hôn không giá thú là một văn kiện pháp lý cực kỳ quan trọng và cần thiết.

Một số hình ảnh diễn ra tại Hội nghị tổng kết về thực hiện thỏa thuận.