Logo Cung Cấp
Hải quan Hà Nội thu hút 265 doanh nghiệp mới làm thủ tục

Hải quan Hà Nội thu hút 265 doanh nghiệp mới làm thủ tục

1 năm trước haiquanonline.com.vn

Nhằm đưa mối quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp đi vào thực chất, năm 2019, Cục Hải quan Hà Nội đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp như: Tăng cường thông tin; hỗ trợ doanh nghiệp thực thi pháp luật; tăng cường hoạt động tham vấn; hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp.


Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh)

Lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội cho biết, năm 2019, một trong những giải pháp phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp là tập trung hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Đơn vị cũng đã ban hành Quyết định số 574/QĐ-HQHN ngày 26/4/2019 ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đó, Cục đã lập danh sách các doanh nghiệp trọng điểm, khoảng 100 doanh nghiệp và giao cho các Chi cục thường xuyên trao đổi, hỗ trợ các thủ tục hải quan, hướng dẫn các chính sách quản lý mặt hàng, chính sách thuế đối với các doanh nghiệp có số thu lớn, kim ngạch lớn tại cục và tại các chi cục.

Trong hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ, Cục Hải quan Hà Nội đã và đang triển khai các hoạt động quản lý tuân thủ bao gồm: Hỗ trợ tuân thủ, khuyến khích tuân thủ và kiểm soát tuân thủ. Từ đó tại các chi cục hải quan quản lý số doanh nghiệp ưu tiên đã có những kênh thông tin như: Tổ chức các Hội nghị doanh nghiệp để giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp; thành lập tổ giải quyết vướng mắc tại chi cục do một Lãnh đạo chi cục phụ trách; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo các văn bản mới. Kết quả, năm 2019 trên địa bàn cục có thêm 2 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên.

Đáng chú ý, đối với các doanh nghiệp lần đầu đến làm thủ tục tại chi cục, các đơn vị bố trị công chức có chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ, hỗ trợ doanh nghiệp khai báo, đồng thời thu thập, cập nhật thông tin của doanh nghiệp thông qua Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các hoạt động tư vấn chính sách pháp luật được thường xuyên triển khai tại cục và các đơn vị thuộc và trực thuộc cục, công tác phổ biến chính sách, pháp luật hải quan, pháp luật thuế và pháp luật có liên quan được thực hiện một cách kịp thời đến các doanh nghiệp, người khai hải quan dưới nhiều hình thức như: Niêm yết công khai, thông báo đến các nhân viên làm thủ tục XNK, nhân viên giao nhận, phát tờ rơi tại trụ sở chi cục… 12/12 chi cục đã tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp năm 2019; tổ chức hội nghị doanh nghiệp cấp Chi cục. Cục Hải quan Hà Nội đã tổ chức một hội nghị doanh nghiệp cấp Cục.

Các vấn đề tư vấn chính sách chủ yếu liên quan đến chính sách thuế, xử lý phế phẩm, phế liệu của loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất, thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, thủ tục tiêu hủy, chính sách pháp luật, chính sách mặt hàng nhập khẩu. Tại các cuộc đối thoại, doanh nghiệp và cơ quan Hải quan thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, hỏi đáp các vướng mắc phát sinh hàng ngày qua các kênh trực tiếp và gián tiếp, vừa đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan được thuận lợi và yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan.

Những hoạt động phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp thể hiện nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo Cục cùng toàn thể CBCC trong đơn vị. Qua đó, lượng doanh nghiệp mới đến làm thủ tục tại đơn vị gia tăng đáng kể. Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục trong năm 2019 tại Cục Hải quan Hà Nội là 2286 doanh nghiệp, có 265 doanh nghiệp mới đến làm thủ tục tại các chi cục.

N.Linh