Logo Cung Cấp
Một thoáng ngày đông

Một thoáng ngày đông

1 năm trước nguoilambao.vn


Em như cúc Họa mi

Trắng thơm và thanh khiết

Mỗi độ heo may về

Quyện nhớ thương da diết

Anh hững hờ đâu biết

Liễu mong chờ Thu sang

Khi đầy vơi con nước

Giữa Hồ Tây mênh mang…

Ngọn gió đông lang thang

Rải u hoài trầm mặc

Chiều xao xác lá vàng

Trút vào tim giá buốt

Em đến như xuân đến

Cây sẽ nhú chồi non

Đêm cồn cào, thắc thỏm:

Mong ngày mai lập xuân!

Nguyễn Hồng Vinh

Hà Nội, Đông 2019