Logo Cung Cấp
HABECO thông tin chính thức về việc hợp tác với Hợp tác xã Thương binh nặng 27/7

HABECO thông tin chính thức về việc hợp tác với Hợp tác xã Thương binh nặng 27/7

1 năm trước laodongthudo.vn

Ngày 19/12, Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) cho biết phương thức sản xuất cho ra loại bã bia ướt như hiện tại HABECO đang sử dụng đã không còn phù hợp. HABECO đã đầu tư, áp dụng công nghệ mới cho ra loại bã bia khô, thân thiện với môi trường, do vậy doanh nghiệp này sẽ không thể tiếp tục cung cấp phế phẩm bã bia ướt cho Hợp tác xã (HTX) Thương binh nặng 27/7.


Nhận được thông tin phản ánh từ các đơn vị thông tấn báo chí liên quan đến việc hợp tác giữa HABECO và HTX Thương binh nặng 27/7, HABECO cho biết, căn cứ Hợp đồng mua bán số 01B/Habeco-HTX27/7 ngày 04 tháng 01 năm 2019 giữa Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và Hợp tác xã Thương binh nặng 27/7 (sau đây gọi tắt là Hợp đồng). Tại khoản 11.1 Điều 11 của Hợp đồng quy định rõ: Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Tổng Công ty cổ phần HABECO

Dựa trên tính pháp lý của Hợp đồng, HABECO đã thực hiện nghiêm túc các điều khoản được quy định tại Hợp đồng khi chấm dứt hợp tác với HTX Thương binh nặng 27/7 theo đúng thời hạn.

Xét trên tinh thần hợp tác, ngày 17/12/2019, HABECO đã có buổi họp trao đổi trực tiếp với đại diện của đơn vị này thông báo về việc sẽ kết thúc Hợp đồng theo đúng thời hạn nêu trên. Đồng thời đối chiếu và ghi nhận số công nợ của HTX Thương binh nặng 27/7 chưa trả cho HABECO đến thời điểm hiện tại là 1.321.753.390 đồng.

Về nguyên nhân chấm dứt Hợp đồng, lãnh đạo HABECO cho biết, bã bia là phế phẩm của quá trình sản xuất bia sau khi được tách ra từ quy trình lên men bia. Việc tái sử dụng bã bia có ý nghĩa thiết thực trong việc tiết kiệm nguồn nguyên liệu.

Tuy nhiên trên thực tế, phương thức sản xuất cho ra loại bã bia ướt như hiện tại HABECO đang sử dụng đã không còn phù hợp. Để đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường một cách tối ưu, HABECO đã đầu tư và áp dụng công nghệ mới cho ra loại bã bia khô, thân thiện với môi trường hơn. Điều này đồng nghĩa với việc HABECO sẽ không thể tiếp tục cung cấp phế phẩm bã bia ướt cho HTX Thương binh nặng 27/7.