Logo Cung Cấp
Triển khai Luật thi hành án hình sự năm 2019 trong Công an nhân dân

Triển khai Luật thi hành án hình sự năm 2019 trong Công an nhân dân

1 năm trước anninhthudo.vn

Sáng 19-12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.


Cùng dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo...

Hội nghị triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 nhằm quán triệt đầy đủ những nội dung của Luật này đến Công an các đơn vị, địa phương, trên cơ sở đó để áp dụng đúng, thống nhất trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo tại hội nghị

Chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, Luật Thi hành án hình sự là đạo luật quan trọng quy định trình tự, thủ tục về thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực thi hành. Qua đó bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật; đồng thời, thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta trong giáo dục, cải tạo người phạm tội. Luật Thi hành án hình sự năm 2019 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và khắc phục những tồn tại sau gần 10 năm thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2010, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trong lĩnh vực xây dựng và thực hiện pháp luật về thi hành án hình sự; đồng thời bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Do đó, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, công an các địa phương dự hội nghị triển khai cần quán triệt nghiêm túc, nắm vững những nội dung cơ bản được giới thiệu để khi về đơn vị, địa phương mình xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị

Sau phần khai mạc, Thượng tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trình bày những nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự năm 2019; lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng trình bày công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai trong Công an nhân dân.

So với Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã có những quy định mới nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về thi hành án hình sự; cụ thể hóa các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa Luật Thi hành án hình sự với Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và pháp luật khác có liên quan; quy định cụ thể hơn nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ về thi hành án hình sự; bổ sung quy định mới về thi hành án đối với pháp nhân thương mại, về tha tù trước thời hạn có điều kiện; về thi hành án tử hình; thi hành án treo; cải tạo không giam giữ và các nội dung khác khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2010.

Châu Anh

Tin cùng danh mục