Logo Cung Cấp
Năm 2020: Hà Nội chỉ thanh toán chế độ khi có dữ liệu trên Hệ thống

Năm 2020: Hà Nội chỉ thanh toán chế độ khi có dữ liệu trên Hệ thống

1 năm trước laodongthudo.vn

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội cho hay: Dự kiến từ ngày 1/1/2020, BHXH thành phố Hà Nội chỉ thực hiện thanh toán chế độ BHXH cho người lao động khi có dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh và cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT).


Nhằm bảo đảm quyền lợi và thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người lao động, BHXH thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 5550/BHXH-CĐBHXH gửi các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và cập nhật dữ liệu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm Bộ phận Giám sát - kiểm soát BHXH Hà Nội

Theo đó, BHXH Thành phố đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT và Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật BHXH, Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế của Bộ Y tế; Công văn số 480/BHXH-CĐBHXH và Công văn số 1857/BHXH-CĐBHXH của BHXH thành phố Hà Nội gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội để thực hiện và phối hợp thực hiện.

Công văn nêu rõ, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc tạo lập và cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn/.

Bên cạnh đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cập nhật kịp thời dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh, hoặc kết thúc đợt điều trị nội trú đối với người bệnh.

Triển khai các quy định trên, dự kiến từ ngày 1/1/2020, BHXH thành phố Hà Nội chỉ thực hiện thanh toán chế độ BHXH cho người lao động khi có dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh và cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Vì vậy, BHXH Thành phố đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương thực hiện theo đúng quy định, chịu trách nhiệm giải quyết khi người lao động có khiếu nại.

B.D