Logo Cung Cấp
Trung đoàn Không quân 927 làm chủ khí tài, bảo vệ vùng trời

Trung đoàn Không quân 927 làm chủ khí tài, bảo vệ vùng trời

1 năm trước www.vietnamplus.vn

Từ khi tiếp nhận và chuyển loại huấn luyện trên máy bay tiêm kích đa năng SU-30MK2, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 927 thuộc Sư đoàn 371 làm chủ khí tài hiện đại, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.


Phi công điều khiển máy bay tiêm kích đa năng SU-30MK2 thế hệ mới cất cánh làm nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Máy bay tiêm kích SU-30MK2 bay huấn luyện đêm tại sân bay Kép (Bắc Giang). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phi công huấn luyện bay đêm trên máy bay tiêm kích SU-30MK2 tại sân bay Kép (Bắc Giang). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đội ngũ phi công của Trung đoàn 927. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phi công của Trung đoàn 927 kiểm tra và tiếp nhận máy bay SU-30MK2 trước khi bay làm nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đội ngũ kỹ thuật hàng không, chuẩn bị và kiểm tra kỹ thuật máy bay tiêm kích đa năng SU-30MK2 trước khi bàn giao cho phi công. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đội ngũ kỹ thuật hàng không, chuẩn bị và kiểm tra kỹ thuật máy bay tiêm kích đa năng SU-30MK2 trước khi bàn giao cho phi công. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đội ngũ kỹ thuật hàng không, chuẩn bị và kiểm tra kỹ thuật máy bay tiêm kích đa năng SU-30MK2 trước khi bàn giao cho phi công. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đội ngũ kỹ thuật hàng không, chuẩn bị và kiểm tra kỹ thuật máy bay tiêm kích đa năng SU-30MK2 trước khi bàn giao cho phi công. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Máy bay tiêm kích SU-30MK2 bay đêm tại sân bay Kép (Bắc Giang). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Máy bay tiêm kích đa năng SU-30MK2 làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời tổ quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phi công huấn luyện bay đêm trên máy bay tiêm kích SU-30MK2 tại sân bay Kép (Bắc Giang). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phi công huấn luyện bay đêm trên máy bay tiêm kích SU-30MK2 tại sân bay Kép (Bắc Giang). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phi công huấn luyện bay đêm trên máy bay tiêm kích SU-30MK2 tại sân bay Kép (Bắc Giang). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phi công huấn luyện bay đêm trên máy bay tiêm kích SU-30MK2 tại sân bay Kép (Bắc Giang). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các phi công trên máy bay tiêm kích đa năng SU-30MK2 bay huấn luyện. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phi công điều khiển máy bay tiêm kích đa năng SU-30MK2 thực hành các bài bay huấn luyện trên không. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phi công điều khiển máy bay tiêm kích đa năng SU-30MK2 thực hành các bài bay huấn luyện trên không. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)