Logo Cung Cấp
Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn

Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn

1 năm trước laodongthudo.vn

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố và Quận ủy Thanh Xuân, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã chủ động xây dựng nội dung chỉ đạo cơ sở và tổ chức hoạt động, triển khai kịp thời các nội dung kế hoạch đã đề ra. Trong đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nâng cao chất lượng tổ chức Hội nghị người lao động… đã được thực hiện tốt, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động.


Nhiều nội dung cao hơn luật có lợi cho người lao động

Theo ông Cao Đắc Tiến – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân quận và Liên đoàn Lao động quận đã ban hành hướng dẫn liên tịch về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2019 nhằm giúp các đơn vị xây dựng, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động, quy định đối thoại trong doanh nghiệp.

Kết quả, đã có 22/22 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (đạt 100%) và có 137/193 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động (đạt 70,1%). Thông qua tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động, đã phát huy được quyền làm chủ của cán bộ, người lao động trong việc tham gia kiểm tra, giám sát, xây dựng quy chế dân chủ.

Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2019.

Bên cạnh đó, cũng giúp lựa chọn thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, bàn các biện pháp việc làm cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhằm xây dựng cơ quan, doanh nghiệp ngày càng phát triển. Đây là minh chứng rõ nét nhất trong việc phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động của tổ chức Công đoàn quận Thanh Xuân.

Song song với đó, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân cũng hướng dẫn, tư vấn các Công đoàn cơ sở đại diện người lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều nội dung cao hơn quy định của luật.

Liên đoàn Lao động quận đã chăm lo tốt tới các trường hợp công nhân, viên chức, lao động có khó khăn đặc biệt, con công nhân bị tật nguyền, bị nhiễm chất độc Da cam/Đioxin.

Cụ thể, 154 công nhân, viên chức, lao động có khó khăn đặc biệt từ các cơ sở và 83 con công nhân bị tật nguyền, bị nhiễm chất độc Da cam/Đioxin đã được trợ cấp với tổng số tiền 149.300.000đ. Thay mặt Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động quận cũng đã trao trợ cấp và tặng quà cho 107 công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận mỗi xuất trợ cấp là 500.000đ.

Cụ thể, đã có 64 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký mới và bổ sung Thỏa ước lao động tập thể với những nội dung cao hơn luật có lợi cho người lao động như: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm, nâng cao kỹ năng tay nghề, văn hóa ứng xử; thực hiện chính sách lao động nữ, đảm bảo bữa ăn ca của người lao động với mức thấp nhất 15.000đ.

Đặc biệt, vị thế của Liên đoàn Lao động quận càng được khẳng định khi đại diện cho người lao động ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt được nhiều nội dung lợi ích thiết thực cho người lao động cao hơn luật.

Việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định cũng được Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân quan tâm, chủ động tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở đề xuất, phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với người lao động để nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh của công nhân, viên chức, lao động.

Liên đoàn Lao động quận đã đề xuất, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tổ chức đối thoại giữa Công đoàn - Người sử dụng lao động – Công nhân lao động để nắm bắt diễn biến, tư tưởng và giải quyết kịp thời những kiến nghị liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tháng 5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn với mục tiêu đảm bảo an toàn lao động, thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến ngành nghề, nhất là những vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động.

Tại Hội nghị, nhiều vấn đề được đặt ra trong quan hệ giữa công tác quản lý nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp, các kiến nghị của người lao động, ý kiến của đại diện tổ chức Công đoàn được đưa ra dân chủ, khách quan để thống nhất các giải pháp, cam kết thực hiện sau hội nghị các nội dung đã thống nhất được thực hiện nghiêm túc. Thông qua kiểm tra đánh giá, khắc phục những hạn chế, năm 2019, trên địa bàn không xảy ra các vụ tai nạn lao động đáng tiếc.

Năm nay, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, với mục tiêu cao nhất là chăm lo, bảo vệ sinh mạng và sức khỏe, an sinh cho người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội; phối hợp với Ủy ban nhân dân quận và liên ngành tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho 200 cán bộ. Liên đoàn Lao động quận cũng đã tổ chức trao trợ cấp cho 11 công nhân lao động bị bệnh nghề nghiệp với 1 triệu đồng/suất.

Làm tốt công tác chăm lo đời sống

Thiết thực thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, góp phần để công nhân, viên chức, lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, ngay từ những tháng cuối năm 2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo Công đoàn cơ sở chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, lao động.

Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc chi trả lương, thưởng tết và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Các cấp Công đoàn đã chăm lo tốt đến đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động đảm bảo tiền lương, thưởng, các đơn vị sản xuất kinh doanh đều có tháng lương thứ 13. Mức thưởng cao nhất trên địa bàn quận là 53,3 triệu đồng, thấp nhất là 2 triệu đồng.

Song song với đó, Liên đoàn Lao động quận đã chăm lo tốt tới các trường hợp công nhân, viên chức, lao động có khó khăn đặc biệt, con công nhân bị tật nguyền, bị nhiễm chất độc Da cam/Đioxin. Cụ thể, 154 công nhân, viên chức, lao động có khó khăn đặc biệt từ các cơ sở và 83 con công nhân bị tật nguyền, bị nhiễm chất độc Da cam/Đioxin đã được trợ cấp với tổng số tiền 149.300.000đ.

Thay mặt Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động quận cũng đã trao trợ cấp và tặng quà cho 107 công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận mỗi xuất trợ cấp là 500.000đ. Dịp Tết Kỷ Hợi 2019, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận đã quan tâm, chăm lo đời sống cho các đơn vị có công nhân, người lao động ở xa như hỗ trợ xe cho họ về quê ăn Tết.

Điển hình như Công đoàn Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính có 15 chuyến xe đưa khoảng 300 công nhân về các tỉnh, nơi xa nhất là Cà Mau, với số tiền trên 200 triệu đồng. Dịp 27/7, Liên đoàn Lao động quận và VietinBank Thanh Xuân cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động chăm lo, tặng quà cho con em và người lao động trên địa bàn, như tặng quà đồ dùng học tập, học bổng cho 100 con công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn nhân dịp đầu năm học mới 2019 - 2020.

Bên cạnh đó, với phương châm hướng về cơ sở, các hoạt động phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động quận triển khai, tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, động viên đoàn viên, người lao động khắc phục khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp, địa phương.

Có thể kể đến như, các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”; “Sáng kiến Thủ đô”; “Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”; “An toàn vệ sinh thực phẩm”, gắn với thi đua “Xây dựng nông thôn mới”; thi đua “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động.

Phương Bùi