Logo Cung Cấp
Phối hợp giữ vững ANTT, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp

Phối hợp giữ vững ANTT, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp

1 năm trước cadn.com.vn

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng Đảng bộ năm 2020 diễn ra sáng 18-12.


Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng Đảng bộ năm 2020 diễn ra sáng 18-12.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ

Năm 2019, Đảng ủy quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo, chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và cấp ủy; chính quyền các địa phương tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo nâng cao hiệu quả xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Các tổ chức Đảng trực thuộc vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đã thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố vững mạnh.

Bên cạnh đó, Đảng bộ quân sự thành phố đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn; phối hợp các lực lượng theo dõi và nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, không để xảy ra các điểm nóng. Đồng thời, Đảng ủy quân sự thành phố đã triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương từ thành phố đến cơ sở có chất lượng; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo công tác phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Lực lượng vũ trang thành phố được xây dựng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiến hành tốt công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị. Công tác dân vận, vận động quần chúng, tham gia xây dựng nông thôn mới đã được thực hiện hiệu quả. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đã hoàn thành tốt, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục phát huy, xây dựng Đảng ủy lớn mạnh

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự thành phố lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, một số giải pháp nhằm hỗ trợ các quân nhân, sỹ quan xuất ngũ trên địa bàn thành phố ổn định cuộc sống, tìm việc làm rất được quan tâm. Cán bộ chủ trì các cấp phải phát huy vai trò nêu gương trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và đảm bảo an toàn các hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố. Đặc biệt, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở các địa phương, trong việc đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự cần phải đảm bảo công bằng. Dự kiến trong năm 2020, Đảng ủy Quân sự thành phố tiếp tục chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát nắm chắc thực lực, thực hiện tốt công tác khám tuyển, xét duyệt thanh niên nhập ngũ, bảo đảm giao quân đạt 100% chỉ tiêu, không để xảy ra tiêu cực, xử lý nghiêm các trường hợp chống lệnh gọi nhập ngũ, tổ chức giao quân trang trọng, an toàn.

Mục tiêu trong năm 2020, toàn thành phố Đà Nẵng tuyển chọn 1.286 thanh niên nhập ngũ, phải đạt 100% chỉ tiêu. Cùng với đó, công tác huấn luyện chiến đấu tiếp tục triển khai cho các đối tượng đúng nội dung, chương trình, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 75-80% đạt khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp; quản lý nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng. Đồng thời, công tác tăng gia sản xuất phấn đấu đạt 4,5 triệu đồng/ người/năm, đưa vào ăn thêm thường xuyên 3.500 đồng/ người/ ngày trở lên, quân số khỏe đạt trên 99%. Việc giáo dục, quản lý kỷ luật phải chú trọng nhằm tạo sự chuyển biến vững chắc trong chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, không để xảy ra các vi phạm kỷ luật, mất an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, năm 2020, Đảng ủy Quân sự thành phố tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, phối hợp giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân năm 2020; tham mưu, giám sát chặt chẽ việc xây dựng các công trình chiến đấu và doanh trại; hoàn thành 100% chỉ tiêu giáo dục, bồi dưỡng quốc phòng, an ninh và các mặt công tác khác. Đảng ủy Quân sự thành phố phải chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, kiên quyết không để bị động, bất ngờ. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược phải được xây dựng hoàn chỉnh, chấp hành đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, quy định trong công tác cán bộ. Đặc biệt, công tác kiện toàn cán bộ phải đáp ứng yêu cầu chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện nghiêm túc Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

LÊ ANH TUẤN