Logo Cung Cấp
Xác định rõ vai trò 'đòn bẩy' của công tác thi đua, khen thưởng

Xác định rõ vai trò 'đòn bẩy' của công tác thi đua, khen thưởng

1 năm trước baophapluat.vn

Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 của Cụm thi đua số I và số II khối các đơn vị thuộc Bộ diễn ra ngày 19/12.


Cụm thi đua số I có 13 đơn vị, bao gồm: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Công tác phía Nam, Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Bộ, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Thi đua - Khen thưởng và Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Cụm thi đua số II gồm 11 đơn vị: Trường ĐH Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý và 5 Trường Trung cấp Luật: Thái Nguyên, Tây Bắc, Buôn Ma Thuột, Vị Thanh, Đồng Hới.

Nhìn chung, công tác thi đua của Cụm I và Cụm II năm 2019 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị căn cứ vào đặc thù riêng đã có những đổi mới về nội dung và hình thức phong phú trong trào thi đua đảm bảo thiết thực, phù hợp. Công tác tuyên truyền phong trào thi đua tại các đơn vị được chú trọng giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ý thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã bỏ phiếu bình xét, suy tôn đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” cho 4 đơn vị thuộc Cụm I gồm Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Công tác phía Nam, Văn phòng Đảng – Đoàn thể; 4 đơn vị thuộc Cụm II gồm Học viện Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên. Đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ” cho Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Học viện Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh trao quyết định cử Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng Cụm thi đua số II

Đồng thời công bố Quyết định cử Cụm trưởng Cụm thi đua số I năm 2020 là Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - kinh tế Nguyễn Thanh Tú, Phó Cụm trưởng là Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế Bạch Quốc An; Cụm trưởng Cụm thi đua số II năm 2020 là Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp Hồ Quang Huy; Phó Cụm trưởng là Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên.

Giám đốc Nhà Xuất bản Tư pháp tặng quà cho Trường Trung Cấp luật Đồng Hới.

Nhân dịp này, Cụm thi đua số II đã công bố việc trao học bổng học sinh nghèo vượt khó cho một số đơn vị đào tạo thuộc Cụm; Nhà Xuất bản Tư pháp đã trao tặng phần quà cho Trường Trung Cấp luật Đồng Hới.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua số I

Để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, đưa công tác của các đơn vị đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc 2 Cụm thi đua cần khơi dậy, cổ vũ tinh thần đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động, tạo động lực cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn. Các đơn vị cần xác định rõ vai trò của công tác thi đua - khen thưởng, để công tác này thật sự là “đòn bẩy”, kích thích cá nhân, tập thể hăng say hoạt động, phát huy hết tài năng của mình trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua số II

Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp và nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị. Tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện.

Kim Quy