Logo Cung Cấp
Hình ảnh Nga - Ấn tập trận chung hoành tráng

Hình ảnh Nga - Ấn tập trận chung hoành tráng

1 năm trước video.vietnamnet.vn

Cuộc tập trận thường niên INDRA 2019 giữa Nga và Ấn Độ sắp khép lại ở 3 địa điểm thuộc Ấn Độ.