Logo Cung Cấp
Tập huấn nâng cao nhận thức an toàn thông tin

Tập huấn nâng cao nhận thức an toàn thông tin

1 năm trước baovephapluat.vn

Các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí và các cơ quan báo chí tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung và Tây Nguyên tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin.


Ngày 19/12, tại TP Đà Nẵng, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin” đến các cơ quan báo chí trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.

Hội nghị tập huấn nhằm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí và các cơ quan báo chí tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí và các cơ quan báo chí tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung và Tây Nguyên tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau trao đổi tảo luận, tìm hiểu về không gian mạng với các vấn đề như xu hướng phát triển và nguy cơ mất an toàn thông tin, hành lang pháp lý về an toàn thông tin, các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến an toàn thông tin, kỹ năng tự bảo đảm an toàn thông tin cho cá nhân…

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Khắc Lợi, Phó cục trưởng Cục Báo chí cho biết, cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 đã đặt ra một yêu cầu mới đối với các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, các cơ quan báo chí, các nhà báo cần phải trang bị thêm nhận thức và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến về an toàn thông tin và kỹ năng tự đảm bảo an toàn thông tin cho cá nhân cũng như cơ quan.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí tham gia chia sẻ và lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng về an toàn, an ninh mạng thông qua các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về an toàn thông tin trên không gian mạng. Mỗi cơ quan, tổ chức cần xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách, nâng cao năng lực tự tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.

Lê Tâm

Tin cùng danh mục