Logo Cung Cấp
Ra mắt Cổng thông tin điện tử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ra mắt Cổng thông tin điện tử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

1 năm trước baophapluat.vn

Chiều 19/12/2019, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với tên miền hoilhpnvn.org.vn và vwu.vn.


Cổng thông tin Hội LHPN Việt Nam được xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trang thông tin điện tử của Hội nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hội, đáp ứng các yêu cầu thông tin hiện đại và nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Cổng Thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam là điểm truy cập duy nhất của Hội LHPN Việt Nam trên môi trường mạng; liên kết, tích hợp thông tin trong toàn hệ thống Hội; liên kết với Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, các bộ, ngành, tổ chức có liên quan nhằm phục vụ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Hội.

Đây là kênh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới hội viên, phụ nữ Việt Nam trong và ngoài nước; góp phần thực hiện tốt chức năng của Hội LHPN Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết, vận động đông đảo rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Phản ánh kịp thời, chính xác tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ xã hội.

Hồng Minh

Tin cùng danh mục