Logo Cung Cấp
Việt Nam bắt đầu cấp giấy phép vận tải quốc tế GMS

Việt Nam bắt đầu cấp giấy phép vận tải quốc tế GMS

1 năm trước www.baogiaothong.vn

Thứ trưởng Bộ GTVT thông báo Việt Nam cấp giấy phép vận tải quốc tế GMS tại Hội nghị Ủy ban Hỗn hợp GMS lần thứ 3.


Đại diện các nước tham dự Hội nghị Ủy ban Hỗn hợp GMS lần thứ 3 đã thống nhất cao nhiều nội dung quan trọng về vận tải liên vận.

Nhận lời mời của Bộ Giao thông công chính Campuchia, đoàn công tác của Bộ GTVT Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Nhật dẫn đầu tham dự Hội nghị Ủy ban Hỗn hợp Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) lần thứ 3 tổ chức tại Phnompenh từ 17-19/12/2019.

Tại hội nghị lần này, các Bộ trưởng đã thảo luận nhằm thúc đẩy việc triển khai Hiệp định Vận chuyển hành khách và hàng hóa qua biên giới (CBTA). Hiện 6 nước tiểu vùng Mê Kông đã tích cực triển khai việc thực hiện bản ghi nhớ “thu hoạch sớm” như: đã cấp giấy phép vận tải qua biên giới cho các phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa của các doanh nghiệp hoạt động vận tải tại 6 nước tiểu vùng Mê Kông, cấp các giấy tạm nhập tái xuất của hải quan cho các phương tiện vận tải.

Các Bộ trưởng cũng thống nhất đề nghị Ban thư ký Ngân hàng ADB tiếp tục hỗ trợ các nước thành viên GMS trong công tác tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác tại các cửa khẩu; Đồng thời xem xét đề xuất trong năm 2020 tổ chức các hội nghị đối thoại gữa các cơ quan quản lý Nhà nước với các công ty vận tải hàng hóa và hành khách tại mỗi quốc gia và tổ chức một diễn đàn chung GMS gồm đại biểu của 6 quốc gia thành viên và các công ty vận tải lớn của 6 quốc gia đó.

Tham dự hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết, với sự hỗ trợ của Ngân hàng ADB, sự chủ động của Bộ GTVT và tích cực phối hợp của các cơ quan liên quan như hải quan, Việt Nam đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc triển khai bản ghi nhớ “thu hoạch sớm” trong năm 2019. Bộ GTVT Việt Nam đã phối hợp ADB tổ chức tập huấn, trao đổi, hướng dẫn công tác nghiệp vụ với các cơ quan liên quan ở trung ương và địa phương. Về mặt nghiệp vụ, các cơ quan Trung ương như hải quan, biên phòng, kiểm dịch, GTVT đã có hướng dẫn cụ thể, chi tiết với lực lượng chuyên ngành tại địa phương, cửa khẩu để sẵn sàng thực thi hoạt động vận tải GMS theo quy định tại Bản ghi nhớ.

Bộ GTVT cũng tổ chức tập huấn, phổ biến thông tin về hoạt động vận tải GMS được quy định tại bản ghi nhớ "thu hoạch sớm" cho các doanh nghiệp vận tải của Việt Nam.

Bộ GTVT Việt Nam ủng hộ việc cơ quan hải quan các nước trao đổi, thống nhất cơ chế hải quan để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa trong khu vực tiểu vùng GMS, qua cửa khẩu

Bên cạnh đó, Bộ GTVT Việt Nam đã cấp giấy phép vận tải quốc tế GMS cho 43 phương tiện vận tải và thông báo danh sách này cho Ban thư ký ADB; đồng thời thông báo cho các cơ quan có liên quan tại trung ương, địa phương và cửa khẩu đối với các phương tiện của phía Thái Lan đã được cấp phép. Đến nay, mới có Việt Nam và Thái Lan cung cấp danh sách cấp phép phương tiện cho Ban Thư ký để thông báo các nước GMS.

Đối với bản ghi nhớ bổ sung tuyến đường, cặp cửa khẩu vào Nghị định thư số 1, Việt Nam đã hoàn thành thủ tục nội bộ và sẵn sàng ký bản ghi nhớ này trong thời gian tới.

“Việt Nam ủng hộ việc cơ quan hải quan các nước trao đổi, thống nhất cơ chế hải quan để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa trong khu vực tiểu vùng GMS. Thống nhất việc hoàn thành thủ tục nội bộ để ký kết bản ghi nhớ bổ sung tuyến đường, cửa khẩu vào Nghị định thư số 1 và chương trình dự kiến của nhóm công tác tạo thuận lợi vận tải quốc gia giai đoạn sắp tới”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật nói, đồng thời đề nghị nhóm công tác cần tích cực hơn nữa để việc triển khai hoạt động vận tải trong khu vực GMS đạt được hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới nói riêng và khu vực GMS nói chung.

Kỳ Nam