Logo Cung Cấp
Hậu Giang, Trà Vinh thi hành kỷ luật hàng trăm đảng viên

Hậu Giang, Trà Vinh thi hành kỷ luật hàng trăm đảng viên

1 năm trước plo.vn

Năm 2019, hai tỉnh Hậu Giang và Trà Vinh đã thi hành kỷ luật đối với 205 đảng viên vi phạm.


Ngày 19-12, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương cho biết trong năm 2019 cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ ở Hậu Giang đã thi hành kỷ luật 111 Đảng viên (giảm 7 đảng viên so với năm 2018).

Trụ sở Tỉnh ủy Hậu Giang.

Cụ thể, cấp ủy các cấp ở Hậu Giang đã kiểm tra 3.725 đảng viên và 214 tổ chức, giám sát chuyên đề 319 đảng viên và 169 tổ chức đảng. UBKT các cấp cũng đã kiểm tra 48 đảng viên và 14 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tài chính đảng đối với 153 tổ chức đảng và 3.741 lượt đảng viên.

Qua đó, khiển trách 71 đảng viên, cảnh cáo 27 đảng viên, cách chức 4 và khai trừ ra khỏi Đảng 9 trường hợp đảng viên vi phạm.

Nội dung vi phạm chủ yếu của đảng viên là thiếu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; tham nhũng, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý.

Còn tại Trà Vinh, qua kiểm tra, giải quyết tố cáo và công tác quản lý đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 104 đảng viên (giảm 18 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, kỷ luật với hình thức khiển trách là 59 trường hợp, cảnh cáo 28 trường hợp, cách chức 7 trường hợp và khai trừ ra khỏi Đảng 10 trường hợp.

Cạnh đó, có 11 đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng, 6 đảng viên bị xử lý pháp luật và 5 đảng viên bị xử lý kỷ luật hành chính.

CHÂU ANH