Logo Cung Cấp
Nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt

Nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt

1 năm trước vnews.gov.vn

Khai thác quá mức, cùng với những hoạt động kinh tế ven bờ tác động khiến cho nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt.