Logo Cung Cấp
Quận Hoàng Mai: Kiên quyết xử lý doanh nghiệp chây ỳ nộp thuế

Quận Hoàng Mai: Kiên quyết xử lý doanh nghiệp chây ỳ nộp thuế

1 năm trước kinhtedothi.vn

Chiều 19/12, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.


Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết, năm 2020, thành phố giao quận Hoàng Mai thực hiện nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng, trong đó, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là hơn 6.000 tỷ đồng. Chủ tịch UBND quận đề nghị căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của quận, các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách được giao, trưởng các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị, trường học thuộc quận, chủ tịch UBND các phường phân bổ và giao kế hoạch cụ thể cho các đơn vị trước ngày 31/12/2019.

Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 của quận Hoàng Mai.

Theo Quyết định của UBND quận Hoàng Mai, Chi cục Thuế Quận tăng cường công tác kiểm tra thuế; tập trung thu hồi các khoản nợ ngân sách để giảm mạnh số nợ thuế, phí, đưa số nợ thuế giảm xuống dưới 5% tổng số thu ngân sách. Đồng thời, kiên quyết xử lý theo quy định đối với những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chây ỳ nộp thuế, phí, nghĩa vụ tài chính đất đai.

Các đơn vị quán triệt thực hiện năm “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp” và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2020 được UBND giao, cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ của từng đơn vị gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch quận trước ngày 10/1/2020 để tổng hợp, xây dựng chương trình công tác trọng tâm triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của UBND quận.

Việt An