Logo Cung Cấp
Điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam

Điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam

1 năm trước www.qdnd.vn

Chiều 19-12, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng tổ chức Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến (ĐHTT) toàn quốc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh giai đoạn 2009 - 2019 gặp mặt, báo cáo thành tích với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.


Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư QUTƯ chủ trì buổi gặp mặt.

Tham gia buổi gặp mặt có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu ĐHTT; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam; đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, TCCT, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; đại biểu ĐHTT thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị trực thuộc QUTƯ, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Tuấn Huy.

Đại tướng Lương Cường báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư QUTƯ những kết quả nổi bật trong xây dựng nền QPTD vững mạnh giai đoạn 2009 - 2019. Đồng chí khẳng định: 30 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam toàn dân và các LLVT nhân dân, trong đó QĐND làm nòng cốt đã chung sức, chung lòng, tập trung các nguồn lực, thường xuyên chăm lo, củng cố quốc phòng, xây dựng nền QPTD, thế trận chiến tranh nhân dân và thế trận lòng dân ngày càng vững mạnh. Nổi bật là, nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình ổn định và an ninh cho sự phát triển của đất nước được nâng lên, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc được triển khai chặt chẽ, rộng khắp và linh hoạt, thế trận lòng dân được củng cố ngày càng vững chắc. LLVT có sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đại tướng Lương Cường báo cáo những kết quả nổi bật trong xây dựng nền QPTD vững mạnh giai đoạn 2009 - 2019. Ảnh: Tuấn Huy.

Đến nay, cả nước đã xây dựng 100% khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức hơn 5.000 cuộc diễn tập ở các cấp... Nhiều ban, bộ, ngành, địa phương có cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong xây dựng nền QPTD. Dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ kính yêu, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QĐND Việt Nam luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cùng các LLVT và nhân dân cả nước làm nên những chiến công oanh liệt, thực hiện tốt chức năng "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất". Làm tròn vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD, gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân; sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, phi chính trị hóa Quân đội của các thế lực thù địch.

Đảng bộ Quân đội và toàn quân thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Hoạt động đối ngoại quốc phòng được tăng cường, góp phần thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Trong mọi điều kiện dù khó khăn, phức tạp, gian khổ, hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí tiến công, niềm tin tất thắng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, sẵn sàng xả thân vì nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Đại diện ĐHTT báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Tuấn Huy.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại sự kiện lịch sử cách đây 73 năm, đúng vào ngày 19-12, Bác Hồ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, hiệu triệu toàn thể dân tộc với quyết tâm “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, thể hiện tinh thần bất khuất và khát vọng hòa bình, đồng thời thể hiện quan điểm chiến tranh nhân dân và niềm tin tất thắng đối với cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta...

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc ta là dựng nước luôn đi đôi và gắn liền với giữ nước. Từ các triều đại phong kiến đến thời cận đại và hiện đại, dân tộc ta luôn phải đương đầu và chiến thắng những đội quân xâm lược thiện chiến, hung hãn nhất... Chúng ta chiến thắng là do đường lối lãnh đạo đúng đắn, do tính chất chính nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được kết tinh trên nền tảng QPTD, thế trận chiến tranh nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của QUTƯ, Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự, xây dựng Quân đội trong thời gian qua, nhất là Quân đội cùng toàn Đảng, toàn dân đã đảm bảo giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh tốt, biển đảo tốt. QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã chủ động, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam rất sôi nổi, thiết thực và hiệu quả; được các cấp, các ngành, nhân dân cả nước và cán bộ, chiến sĩ LLVT tích cực hưởng ứng; tạo dấu ấn sâu sắc và hiệu ứng tốt, sức lan tỏa rộng rãi... Các ĐHTT trong xây dựng nền QPTD và xây dựng QĐND là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, là biểu hiện của phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Tuấn Huy.

Phân tích tình hình thế giới, khu vực, trong nước tác động đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư QUTƯ nhấn mạnh những thời cơ, vận hội rất to lớn của đất nước và đề cập đến nhiều khó khăn, thách thức và nguy cơ không hề nhỏ của cách mạng nước ta, nhất là nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nguy cơ mất ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn dân về sự nghiệp xây dựng nền QPTD, bảo vệ Tổ quốc; tập trung xây dựng tiềm lực, thế trận của nền QPTD, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên chăm lo xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng nền QPTD vững mạnh; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quốc phòng, an ninh, đối ngoại với kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng bước phát triển...

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trò chuyện cùng các ĐHTT. Ảnh: Tuấn Huy.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đề nghị QUTƯ, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đặc biệt phải giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn phát huy cao độ bản chất cách mạng, truyền thống "Quyết chiến - Quyết thắng", phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt Kết luận của Bộ Chính trị về khu vực phòng thủ; tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD ở từng địa phương và trong cả nước, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân đánh giặc.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư QUTƯ yêu cầu các ĐHTT cần ghi nhớ lời Bác Hồ dạy "Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền", ra sức học tập, tiến bộ và hoàn thiện hơn để nhiều người học tập, noi theo, làm cho vườn hoa thi đua của đất nước ta ngày càng rực rỡ.

QUANG THẮNG

Tin cùng danh mục