Logo Cung Cấp
Doanh nghiệp tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

Doanh nghiệp tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

1 năm trước baophapluat.vn

Chỉ trong 2 tuần phát động, Ban tổ chức Diễn đàn 'Doanh nghiệp (DN), doanh nhân tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế' đã nhận được hơn 100 tham luận với nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm 'hiến kế' với Đảng, Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế đất nước…


Diễn đàn thu hút sự tham gia của trên 300 đại biểu

Đợt sinh hoạt “chính trị” đặc biệt

Phát biểu tại Diễn đàn “DN, doanh nhân tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế do Ban Kinh tế TW và Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam (VPBA) tổ chức hôm nay, 19/12,. PGS. TS. Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch VPBA đã ví Diễn dàn này như là một đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt của những "chiến sỹ" trên mặt trận kinh tế, là hội nghị Diên Hồng của doanh nhân tư nhân Việt Nam.

Ông cho biết, Diễn đàn này được tổ chức nhằm khai thác tối đa trí tuệ, sức sáng tạo to lớn của cộng đồng DN, doanh nhân tư nhân trong việc đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN (Nghị quyết 11-NQ/TW) và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN (Nghị quyết 10-NQ/TW), trực tiếp tham gia cùng với Đảng và Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, phản ánh các vấn đề ách tắc, vướng mắc và đề xuất, góp ý với Đảng và Nhà nước về các giải pháp.

Chủ tịch VPBA cho biết, sau hơn 3 tháng phát động, cuộc vận động “DN, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” đã thu hút được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng DN, doanh nhân trên mọi miền đất nước, trong đó, có sự tham gia hết sức quan trọng của cộng đồng DN, doanh nhân tư nhân là các Chi hội, Hội viên trực thuộc VPBA.

Đáng chú ý, chỉ trong khoảng hơn 2 tuần triển khai tổ chức, Diễn đàn đã nhận được hơn 100 bài tham luận của các doanh nhân cả trong và ngoài nước với những đóng góp chân thành và những sáng kiến, tư duy đầy sáng tạo dành hiến kế cho Đảng và Nhà nước.

"Cộng đồng DN, doanh nhân luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chấn hưng dân tộc trong sự nghiệp đổi mới. Đội ngũ doanh nhân, tư nhân cũng luôn phát huy trí tuệ, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, vượt khó vươn lên, kinh doanh thành công góp phần làm cho đất nước cường thịnh Chính vì thế cộng đồng doanh nhân tư nhân luôn khát khao góp ý kiến kế với Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng luôn mong muốn Đảng và Nhà nước lắng nghe, thấu hiểu, hoàn thiện cơ chế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", ông Điều nói.

Doanh nghiệp hiến kế…

Tại Diễn đàn, Chủ tịch Hiệp hội DN đầu tư nước ngoài, GS.TSKH Nguyễn Mại nhấn mạnh, để thực hiện vượt mức mục tiêu năm 2030 có 2 triệu DN tư nhân, trong đó có hàng nghìn tập đoàn kinh tế, cần có giải pháp về thế chế và quản trị DN.

Cụ thể, Nhà nước cần có chính sách khuyến khích phát triển tập đoàn kinh tế trong nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp và dịch vụ hiện đại, nghiên cứu và phát triển, làm hạt nhân trong từng chuỗi cung ứng sản phẩm; đồng thời có chính sách hỗ trợ tập đoàn kinh tế xây dựng và phát triển thương hiệu, nhất là tạo chỗ đứng trên thị trường thế giới để không chỉ gia tăng nhanh chóng quan hệ thương mại và đầu tư, mà còn có thể tham gia đầu thầu quốc tế những dự án quy mô lớn.

Cùng với đó, cần hoàn thiện luật pháp liên quan đến huy động vốn, tích tụ và tập trung vốn tạo hành lang phát lý cho hoạt động của tập đoàn; coi trọng đầu tư vốn để có công nghệ hiện đại nhằm tạo lập và quảng bá thương hiệu đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng; quy định minh bạch về quan hệ hợp đồng trong nội bộ tập đoàn để đề phòng và xử lý kịp thời tình trạng “chuyển giá”, trốn thuế, sở hữu chéo, hình thành mối “quan hệ cánh hẩu” giữa DN với ngân hàng, với cơ quan nhà nước…

Nhằm thúc đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia, Chủ tịch HĐQT LienViePostBank Nguyễn Đình Thắng kiến nghị, Nhà nước cần sớm ban hành các luật, khung pháp lý trong các lĩnh vực liên quan đến đổi mới, sáng tạo để kiến tạo, khuyến khích, hỗ trợ cho sự phát triển ứng dụng công nghệ 4.0, tạo môi trường thuận lợi cho DN phát triển.

Ngoài ra, Luật và các văn bản dưới Luật cần phải đồng bộ, cụ thể, rõ ràng phù hợp cơ bản với thông lệ quốc tế, tạo sự bình đẳng về chính sách cho các loại hình DN, loại bỏ các văn bản dưới Luật cản trở, gây khó cho DN. Chính phủ, địa phương có chính sách khuyến khích, ưu tiên sử dụng công nghệ Việt Nam, sản phẩm Việt Nam chất lượng ứng dụng công nghệ cao…

Đề xuất về mô hình kinh tế chia sẻ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng Gia Thy, ông Phan Hoàng Tuấn cho rằng hệ thống pháp luật về hoạt động kinh doanh của Việt Nam như Luật DN, Luật Đầu tư, Luật Giao dịch điện tử… và các quy định về thuế hiện nay hầu như còn bỏ ngỏ đối với mô hình kinh tế chia sẻ, do đó cần đẩy nhanh việc sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung hệ thống pháp luật, chính sách hiện hành cho phù hợp với yêu cầu quản lý theo từng hoạt động của kinh tế chia sẻ…

Ông Tuấn cũng kiến nghị, để thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ, Chính phủ đầu tư nhanh chóng về cơ sở dữ liệu quốc gia, đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin, Big data và có chính sách luật pháp về chia sẻ, quản lý nguồn dữ liệu với các DN tham gia vào mô hình kinh tế chia sẻ; Cho phép những nguồn lực tài sản công nhàn rỗi được đưa vào tham gia trong mô hình kinh tế chia sẻ nhằm gia tăng hiệu quả của tài sản…

Đánh giá cao ý kiến của DN, Phó trưởng Ban Kinh tế TW, ông Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, Đảng và Nhà nước trân trọng lắng nghe các ý kiến góp ý, tiếp thu các đề xuất, sáng kiến hay của DN, doanh nhân tư nhân để lãnh đạo, điều hành đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Thanh Thanh