Logo Cung Cấp
15 năm sau thảm họa sóng thần ở Ấn Độ Dương

15 năm sau thảm họa sóng thần ở Ấn Độ Dương

1 năm trước vnews.gov.vn

Trận sóng thần Ấn Độ Dương xảy ra vào cuối tháng 12 năm 2004 đã cướp đi sinh mạng của 230.000 người. 15 năm sau, hàng trăm nạn nhân vẫn chưa xác định được danh tính, nhiều gia đình vẫn chưa thể phục hồi vì mất đi người thân và toàn bộ tài sản.