Logo Cung Cấp
NGUY HẠI TỪ CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÂY DỰNG VI PHẠM LỘ GIỚI

NGUY HẠI TỪ CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÂY DỰNG VI PHẠM LỘ GIỚI

1 năm trước quochoitv.vn

Thời gian qua, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng diễn ra phổ biến và phức tạp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhất là ở các quận, huyện có tốc độ đô thị hóa cao. Mỗi năm, hàng ngàn công trình xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch đã được phát hiện và xử lý. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn diễn ra theo chiều hướng gia tăng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và phá vỡ quy hoạch...